Thông báo:
Kể từ ngày 11/6/2018, chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và TKQ giải quyết TTHC của 03 Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý