Thông báo:
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/4/2018 tại địa chỉ số 60-62 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý