DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN GIA TĨNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 NGUYỄN GIA TĨNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 TRƯƠNG CÔNG HÙNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 NGUYỄN GIA TĨNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
9 Quầy thuốc Minh Thư Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
10 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội