DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ HÙNG SANH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 TRẦN THỊ KIM LUYỄN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3 TRẦN MINH TRANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4 PHẠM VĂN BAO Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
5 NGÔ HOÀNG PHƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
6 TRẦN VĂN MINH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 VÕ THỊ TRINH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 BÙI TẤN DANH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Công ty CP Đầu tư - Phát triển Ân Phú Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
10 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp