THỦ TỤC Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Ngãi
Mã thủ tục 1.002745.000.00.00.H48
Quyết định công bố 1741/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh,Cấp Huyện,Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp: Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Sổ hộ khẩu 1 0
2 Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 1 0
3 Biên bản của gia đình hoặc họ tộc 1 0

Trường hợp: Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy khai sinh 1 0
2 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
2 31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
3 16/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiệnchế độ ưu đãi người có công với cách mạng 2014-07-30 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin