Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
71 1.003586.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Thủy sản
72 1.001919.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Đường bộ
73 1.003650.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Thủy sản
74 2.000872.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải Đường bộ
75 1.002030.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Đường bộ
76 2.000591.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
77 1.004363.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,Chi cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
78 1.001686.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
79 2.001283.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí
80 2.000637.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước