Bảng xếp hạng đánh giá công chức
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 11959/11959

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1216/1216

Đánh giá
Đỗ Quý Dư

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 522/522

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 253/253

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 402/402

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2101/2101

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 313/313

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1400/1400

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3569/3569

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 812/812

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1314/1314

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 714/714

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 236/236

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2409/2409

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3697/3697

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 509/509

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 375/375

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 147/147

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 413/413

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 855/855

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 330/330

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 14093/14095

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 16630/16632

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 15512/15514

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 17/17

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4710/4710

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 283/283

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 158/158

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 44/44

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 75/75

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 63/63

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3612/3615

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 255/255

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 3025/3025

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2883/2889

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 30/30

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 59/59

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 223/223

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Trang Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá