STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
151 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
152 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
153 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
154 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
155 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
156 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
157 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
158 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
159 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực đê điều Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
160 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng