STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
271 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
272 Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
273 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
274 Cấp lại Giấy phép lái xe Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
275 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
276 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
277 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
278 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
279 Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ
280 Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội