Số/Kí hiệu 1122/VP-KSTTHC
Trích yếu V/v thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3276/UBND-KSTTHC ngày 11/6/2018
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản KSTTHC
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm