STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
151 62a/BC-VP 11/01/2018 Về kết quả, tiến độ triển khai các công việc liên quan đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi