STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
131 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
132 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
133 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
134 Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
135 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
136 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
137 Thủ tục cấp văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
138 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
139 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
140 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư