STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
141 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
142 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
143 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
144 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
145 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
146 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
147 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
148 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
149 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
150 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính