STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
181 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
182 Giao lại đất hoặc cho thuê đất Lĩnh vực tài nguyên, môi trường Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
183 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
184 Gia hạn sử dụng đất Lĩnh vực tài nguyên, môi trường Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
185 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
186 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định 162/2017/NĐ-CP Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
187 Sáp nhập công ty luật Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
188 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh (Bãi bỏ theo Quyết định số 619/QĐ-UBND)(Nghị định số 123/2013/NĐ-CP) Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
189 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường