STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
181 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
182 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
183 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
184 Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
185 Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
186 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
187 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực công chức Sở Nội vụ
188 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
189 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Việc làm UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Bình Sơn; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Mộ Đức; UBND thị xã Đức Phổ; UBND huyện Nghĩa Hành
190 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn