STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
201 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
202 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Lĩnh vực Khách sạn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
203 Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
204 Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
205 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
206 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
207 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
208 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
209 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
210 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông