STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
211 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
212 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (thành tích hàng năm) Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
213 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
214 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
215 Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ
216 Xác nhận liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
217 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
218 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực viễn thông và Internet UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
219 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
220 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương