STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
221 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
222 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
223 Thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
224 Cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
225 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
226 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
227 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
228 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
229 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
230 Thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cơ quan báo chí địa phương) Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông