STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
241 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
242 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
243 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
244 Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
245 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
246 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
247 Thủ tục cấp văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
248 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
249 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
250 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn