STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
76 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế Sở Y tế
77 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
78 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
79 Cho phép họp báo (trong nước) Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
80 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế Sở Y tế