STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
81 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
82 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
83 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
84 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
85 Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông