CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
501 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Lĩnh vực môi trường
502 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lĩnh vực công nghiệp
503 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
504 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
505 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
506 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
507 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
508 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
509 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm Lĩnh vực công nghiệp
510 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
511 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
512 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
513 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
514 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lĩnh vực Lữ hành
515 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lĩnh vực Lữ hành
516 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lĩnh vực Lữ hành
517 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lĩnh vực điện
518 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Lĩnh vực điện
519 Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
520 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường