CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
581 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
582 Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
583 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
584 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực quản lý cạnh tranh
585 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
586 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực tư vấn pháp luật
587 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
588 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp HTX
589 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Lĩnh vực trọng tài thương mại
590 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
591 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Lĩnh vực luật sư
592 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư
593 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Lĩnh vực luật sư
594 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Lĩnh vực tư vấn pháp luật
595 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi Lĩnh vực thương mại quốc tế
596 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành
597 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
598 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Dạy nghề
599 Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Lĩnh vực tư vấn pháp luật
600 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Lĩnh vực công chứng