CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
641 Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ
642 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề
643 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề
644 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận Lĩnh vực Dạy nghề
645 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Lĩnh vực Dạy nghề
646 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
647 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
648 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
649 Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
650 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
651 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
652 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
653 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
654 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
655 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
656 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
657 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
658 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
659 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
660 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa