CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
11 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
12 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
13 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng
14 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
15 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh