CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
17 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
18 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
19 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
20 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ