CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
701 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
702 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
703 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
704 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
705 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
706 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo
707 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm
708 Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường
709 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
710 Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
711 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
712 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
713 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
714 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
715 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Lĩnh vực luật sư
716 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
717 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
718 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
719 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai
720 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
721 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Lĩnh vực công chứng
722 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Lĩnh vực luật sư
723 Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
724 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
725 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
726 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
727 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp đảm bảo an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
728 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
729 Công bố lại cảng thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
730 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
731 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
732 Công bố mở cảng cá loại 2 Lĩnh vực thuỷ sản
733 Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
734 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
735 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường
736 Công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
737 Công bố thông tin tổ chức đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
738 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế
739 Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
740 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
741 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massge) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
742 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế
743 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế
744 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
745 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
746 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
747 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
748 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Lĩnh vực Di sản văn hóa
749 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Lĩnh vực Di sản văn hóa
750 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật