CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
801 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
802 Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực Người có công
803 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực Người có công
804 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực Người có công
805 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lĩnh vực Người có công
806 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
807 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Lĩnh vực Người có công
808 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Lĩnh vực Người có công
809 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lĩnh vực Người có công
810 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lĩnh vực Người có công
811 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Lĩnh vực Người có công
812 Giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo diện dân chính Lĩnh vực Người có công
813 Giải quyết hỗ trợ học nghề Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
814 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
815 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
816 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
817 Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ ưu đãi) Lĩnh vực Người có công
818 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
819 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
820 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
821 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực bồi thường nhà nước
822 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực bồi thường nhà nước
823 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
824 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
825 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
826 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
827 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
828 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động
829 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực đất đai
830 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Người có công
831 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công
832 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
833 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
834 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
835 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
836 Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
837 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
838 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
839 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
840 Giải thể trường trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
841 Giải thể Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
842 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực Người có công
843 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
844 Giám định vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công
845 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư
846 Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
847 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
848 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
849 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
850 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai