CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
851 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực bồi thường nhà nước
852 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
853 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
854 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
855 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
856 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
857 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động
858 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực đất đai
859 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Người có công
860 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công
861 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
862 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
863 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
864 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
865 Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
866 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
867 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
868 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
869 Giải thể trường trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
870 Giải thể Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
871 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực Người có công
872 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
873 Giám định vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công
874 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư
875 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư
876 Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
877 Giao lại đất hoặc cho thuê đất Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
878 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
879 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
880 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
881 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
882 Giấy xác nhân nội dung quảng cáo mỹ phẩm Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
883 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực bảo trợ xã hội
884 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Lĩnh vực Người có công
885 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đầu tư
886 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động
887 Gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
888 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư
889 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư
890 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
891 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
892 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
893 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội
894 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
895 Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực công nghệ
896 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Lĩnh vực công nghệ
897 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
898 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
899 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực bảo trợ xã hội
900 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội