CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
901 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
902 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực bảo trợ xã hội
903 Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công Lĩnh vực Người có công
904 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
905 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Lĩnh vực công nghệ
906 Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Lĩnh vực tài chính ngân hàng
907 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
908 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực người có công
909 Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Lĩnh vực công nghệ
910 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
911 Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Lĩnh vực công nghệ
912 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
913 Hợp nhất công ty luật Lĩnh vực luật sư
914 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
915 Hợp nhất Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
916 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Lĩnh vực quỹ
917 Hội tự giải thể Lĩnh vực về hội
918 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Lĩnh vực điện
919 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Lĩnh vực điện
920 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
921 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
922 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
923 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản
924 Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
925 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Lĩnh vực đất đai
926 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Lĩnh vực đất đai (CN TP)
927 Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng. Lĩnh vực Giám định Y khoa
928 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
929 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
930 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
931 Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
932 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Lĩnh vực thuỷ sản
933 Kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
934 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
935 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lĩnh vực an toàn thực phẩm
936 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lĩnh vực Người có công
937 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
938 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
939 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
940 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
941 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
942 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
943 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
944 Miễn giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Lĩnh vực lâm nghiệp
945 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
946 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
947 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
948 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
949 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
950 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực Người có công