CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
901 Kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
902 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
903 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lĩnh vực an toàn thực phẩm
904 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lĩnh vực Người có công
905 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
906 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
907 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
908 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
909 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
910 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
911 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
912 Miễn giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Lĩnh vực lâm nghiệp
913 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
914 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
915 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
916 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
917 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
918 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực Người có công
919 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực quản lý giá và công sản
920 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực quản lý công sản
921 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản
922 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực quản lý công sản
923 Mua sáng chế, sáng kiến Lĩnh vực công nghệ
924 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Lĩnh vực hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
925 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Lĩnh vực hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
926 Nhập Quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực quốc tịch
927 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư
928 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lâm nghiệp
929 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Lĩnh vực luật sư
930 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha) Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
931 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
932 Phê duyệt Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
933 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
934 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
935 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
936 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
937 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
938 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp
939 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lĩnh vực lâm nghiệp
940 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
941 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
942 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực lâm nghiệp
943 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực quản lý giá và công sản
944 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực quản lý giá và công sản
945 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
946 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
947 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
948 Phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực về hội
949 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
950 Quỹ bị tạm đình chỉ đề nghị được hoạt động trở lại Lĩnh vực quỹ