CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
951 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
952 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
953 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
954 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp
955 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lĩnh vực lâm nghiệp
956 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
957 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
958 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực lâm nghiệp
959 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực quản lý giá và công sản
960 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực quản lý giá và công sản
961 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
962 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
963 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
964 Phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực về hội
965 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
966 Quỹ bị tạm đình chỉ đề nghị được hoạt động trở lại Lĩnh vực quỹ
967 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
968 Quỹ tự giải thể Lĩnh vực quỹ
969 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Lĩnh vực tài chính đầu tư
970 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
971 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Lĩnh vực quản lý giá và công sản
972 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (chủ rừng là tổ chức) Lĩnh vực lâm nghiệp
973 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
974 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư
975 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư
976 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư
977 Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
978 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
979 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
980 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
981 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực quản lý giá và công sản
982 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực quản lý giá và công sản
983 Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
984 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực quản lý giá và công sản
985 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
986 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực quản lý giá và công sản
987 Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
988 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Lĩnh vực quản lý giá và công sản
989 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Lĩnh vực quản lý giá và công sản
990 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Lĩnh vực quản lý giá và công sản
991 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
992 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
993 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Lĩnh vực đường bộ
994 Sáp nhập công ty luật Lĩnh vực luật sư
995 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
996 Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
997 Sáp nhập Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
998 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
999 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1000 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo