CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
676 Cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ
677 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề
678 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
679 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
680 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức Lĩnh vực lâm nghiệp
681 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
682 Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
683 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
684 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
685 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
686 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
687 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
688 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
689 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
690 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
691 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
692 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
693 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
694 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
695 Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Lĩnh vực môi trường
696 Chứng nhận lại thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản
697 Chứng nhận thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản
698 Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
699 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực chứng thực
700 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực chứng thực
701 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực chứng thực
702 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực chứng thực
703 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Lĩnh vực chứng thực
704 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực chứng thực
705 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực chứng thực
706 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực chứng thực
707 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực chứng thực
708 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
709 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực bồi thường nhà nước
710 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai
711 Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
712 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
713 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
714 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
715 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
716 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
717 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
718 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo
719 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm
720 Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường
721 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
722 Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
723 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
724 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
725 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
726 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
727 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Lĩnh vực luật sư
728 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
729 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
730 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
731 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực đất đai
732 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
733 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Lĩnh vực công chứng
734 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Lĩnh vực luật sư
735 Công bố cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
736 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
737 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
738 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
739 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp đảm bảo an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
740 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
741 Công bố lại cảng thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
742 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
743 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực đường bộ
744 Công bố mở cảng cá loại 2 Lĩnh vực thuỷ sản
745 Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực đường thủy nội địa
746 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
747 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường
748 Công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
749 Công bố thông tin tổ chức đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
750 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế