CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
826 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
827 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
828 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
829 Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ ưu đãi) Lĩnh vực Người có công
830 Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có công trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; Lĩnh vực Người có công
831 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
832 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
833 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
834 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực bồi thường nhà nước
835 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực bồi thường nhà nước
836 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
837 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
838 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực đấu thầu
839 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Lĩnh vực đấu thầu
840 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
841 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động
842 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực đất đai
843 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Người có công
844 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công
845 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
846 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
847 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
848 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Dạy nghề
849 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
850 Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
851 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
852 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
853 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề
854 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
855 Giải thể trường trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
856 Giải thể Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
857 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực Người có công
858 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
859 Giám định vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công
860 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư
861 Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
862 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
863 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
864 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
865 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
866 Giấy xác nhân nội dung quảng cáo mỹ phẩm Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
867 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực bảo trợ xã hội
868 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Lĩnh vực Người có công
869 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đầu tư
870 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động
871 Gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
872 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư
873 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
874 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Lĩnh vực Người có công
875 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
876 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
877 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội
878 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
879 Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực công nghệ
880 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Lĩnh vực công nghệ
881 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
882 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
883 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực bảo trợ xã hội
884 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội
885 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
886 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực bảo trợ xã hội
887 Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công Lĩnh vực Người có công
888 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
889 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Lĩnh vực công nghệ
890 Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Lĩnh vực tài chính ngân hàng
891 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
892 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực người có công
893 Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Lĩnh vực công nghệ
894 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
895 Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Lĩnh vực công nghệ
896 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
897 Hợp nhất công ty luật Lĩnh vực luật sư
898 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
899 Hợp nhất Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
900 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Lĩnh vực quỹ