CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
901 Hội tự giải thể Lĩnh vực về hội
902 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Lĩnh vực điện
903 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Lĩnh vực điện
904 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
905 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
906 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
907 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản
908 Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
909 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Lĩnh vực đất đai
910 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Lĩnh vực đất đai (CN TP)
911 Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng. Lĩnh vực Giám định Y khoa
912 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
913 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
914 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
915 Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
916 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Lĩnh vực thuỷ sản
917 Kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
918 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
919 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lĩnh vực Người có công
920 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
921 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
922 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
923 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
924 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
925 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
926 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
927 Miễn giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Lĩnh vực lâm nghiệp
928 Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Dạy nghề
929 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
930 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
931 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Lĩnh vực công chứng
932 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
933 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
934 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực Người có công
935 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực quản lý giá và công sản
936 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực quản lý công sản
937 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản
938 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực quản lý công sản
939 Mua sáng chế, sáng kiến Lĩnh vực công nghệ
940 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Lĩnh vực hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
941 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Lĩnh vực hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
942 Nhập Quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực quốc tịch
943 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư
944 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lâm nghiệp
945 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Lĩnh vực luật sư
946 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha) Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
947 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
948 Phê duyệt Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
949 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
950 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa
951 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
952 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
953 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
954 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp
955 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lĩnh vực lâm nghiệp
956 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
957 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
958 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực lâm nghiệp
959 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực quản lý giá và công sản
960 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực quản lý giá và công sản
961 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Lĩnh vực luật sư
962 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
963 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực thủy lợi
964 Phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực về hội
965 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
966 Quỹ bị tạm đình chỉ đề nghị được hoạt động trở lại Lĩnh vực quỹ
967 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
968 Quỹ tự giải thể Lĩnh vực quỹ
969 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Lĩnh vực tài chính đầu tư
970 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực quản lý giá và công sản
971 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Lĩnh vực quản lý giá và công sản
972 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (chủ rừng là tổ chức) Lĩnh vực lâm nghiệp
973 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
974 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư
975 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư