CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1201 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp HTX
1202 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1203 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lĩnh vực Lữ hành
1204 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lĩnh vực Lữ hành
1205 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lĩnh vực Lữ hành
1206 Thu hồi giấy phép lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
1207 Thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
1208 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực trọng tài thương mại
1209 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
1210 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư
1211 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Lĩnh vực trọng tài thương mại
1212 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn Lĩnh vực tư vấn pháp luật
1213 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
1214 Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
1215 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
1216 Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Lĩnh vực lâm nghiệp
1217 Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
1218 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực tư vấn pháp luật
1219 Thu hồi Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
1220 Thu hồi khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
1221 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
1222 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1223 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1224 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực chứng thực (XP)
1225 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực chứng thực (XP)
1226 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
1227 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1228 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1229 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1230 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1231 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1232 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1233 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1234 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1235 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1236 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực phân bón
1237 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực người có công
1238 Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính (nội tỉnh) Lĩnh vực bưu chính
1239 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng
1240 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1241 Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1242 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1243 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1244 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1245 Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1246 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
1247 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng
1248 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1249 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1250 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Lĩnh vực tài nguyên nước
1251 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng
1252 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng
1253 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Lĩnh vực xây dựng
1254 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực xây dựng
1255 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Lĩnh vực xây dựng
1256 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Lĩnh vực xây dựng
1257 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực xây dựng
1258 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng
1259 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1260 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường Lĩnh vực văn hóa cơ sở
1261 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1262 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1263 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1264 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ) Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
1265 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1266 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực đất đai
1267 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1268 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1269 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực phân bón
1270 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính
1271 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính
1272 Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
1273 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1274 Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
1275 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính