CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1276 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1277 Thủ tục cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
1278 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 Lĩnh vực lý lịch tư pháp
1279 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Lĩnh vực lý lịch tư pháp
1280 Thủ tục cấp văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính
1281 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai
1282 Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1283 Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực xây dựng
1284 Thủ tục cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1285 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1286 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Lĩnh vực giám định tư pháp
1287 Thủ tục chấp thuận họp báo đối với cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực báo chí
1288 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực giáo dục (XP)
1289 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực giáo dục liên thông (xã phường)
1290 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục (XP)
1291 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục liên thông (xã phường)
1292 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực chứng thực (XP)
1293 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực chứng thực (XP)
1294 Thủ tục chứng thực di chúc Lĩnh vực chứng thực (XP)
1295 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực chứng thực (XP)
1296 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực chứng thực (XP)
1297 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực chứng thực (XP)
1298 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực chứng thực (XP)
1299 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực chứng thực (XP)
1300 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Lĩnh vực đất đai
1301 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1302 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực văn hóa, thể thao (XP)
1303 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Lĩnh vực văn hóa, thể thao (XP)
1304 Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1305 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1306 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lĩnh vực người có công (XP)
1307 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai
1308 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1309 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1310 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
1311 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đối với công trình có lưu lượng nước dưới đất 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1312 Thủ tục gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1313 Thủ tục gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước
1314 Thủ tục gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Lĩnh vực tài nguyên nước
1315 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1316 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực người có công (XP)
1317 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1318 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực người có công (XP)
1319 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1320 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lĩnh vực người có công (XP)
1321 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1322 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1323 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1324 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực người có công (XP)
1325 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1326 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lĩnh vực người có công (XP)
1327 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1328 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực người có công (XP)
1329 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1330 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Lĩnh vực người có công (XP)
1331 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1332 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Lĩnh vực người có công (XP)
1333 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1334 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1335 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1336 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lĩnh vực người có công (XP)
1337 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1338 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lĩnh vực người có công (XP)
1339 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1340 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực người có công (XP)
1341 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1342 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực người có công (XP)
1343 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1344 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực người có công (XP)
1345 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (XP)
1346 Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (XP)
1347 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1348 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực người có công (XP)
1349 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực giáo dục (XP)
1350 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực giáo dục liên thông (xã phường)