CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1351 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1352 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Lĩnh vực người có công (XP)
1353 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai
1354 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai
1355 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1356 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1357 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1358 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1359 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực người có công
1360 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai (XP)
1361 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1362 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Lĩnh vực người có công (XP)
1363 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1364 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực người có công (XP)
1365 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1366 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lĩnh vực người có công (XP)
1367 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1368 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1369 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1370 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực người có công (XP)
1371 Thủ tục phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh Lĩnh vực lâm nghiệp
1372 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực giáo dục (XP)
1373 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực giáo dục liên thông (xã phường)
1374 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực chứng thực (XP)
1375 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1376 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Lĩnh vực người có công (XP)
1377 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Lĩnh vực bưu chính
1378 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực đất đai
1379 Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lĩnh vực môi trường (XP)
1380 Thủ tục thẩm định bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1381 Thủ tục thẩm định bản đồ địa hình. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1382 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Lĩnh vực xây dựng
1383 Thủ tục thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch Lĩnh vực xây dựng
1384 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (dự án nhóm B, C) Lĩnh vực xây dựng
1385 Thủ tục Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1386 Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1387 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Lĩnh vực Khách sạn
1388 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch Lĩnh vực Khách sạn
1389 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch Lĩnh vực Khách sạn
1390 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
1391 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai
1392 Thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư XDCB và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Lĩnh vực quản lý giá và công sản
1393 Thủ tục thẩm định phương án kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
1394 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng Lĩnh vực vật liệu xây dựng
1395 Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1396 Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1397 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
1398 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
1399 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Lĩnh vực tài nguyên nước
1400 Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Lĩnh vực Dạy nghề
1401 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1402 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1403 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực đất đai
1404 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP Lĩnh vực tư vấn pháp luật
1405 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đất đai
1406 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đất đai
1407 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cấp tỉnh Lĩnh vực đất đai
1408 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1409 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Lĩnh vực người có công (XP)
1410 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1411 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lĩnh vực người có công (XP)
1412 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1413 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1414 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1415 Thủ tục tiếp công dân tại UBND cấp xã Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (XP)
1416 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh vực vật liệu xây dựng
1417 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1418 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1419 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh vực người có công (XP)
1420 Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1421 Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1422 Thủ tục xác nhận liệt sĩ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1423 Thủ tục xác nhận liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1424 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1425 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực người có công (XP)