CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1426 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1427 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực người có công (XP)
1428 Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Lĩnh vực phân bón
1429 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1430 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực người có công (XP)
1431 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1432 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1433 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi trường (XP)
1434 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1435 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1436 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Lĩnh vực Khách sạn
1437 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch Lĩnh vực Khách sạn
1438 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai
1439 Thủ tục xử lý đơn thư Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (XP)
1440 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1441 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Lĩnh vực Thể dục Thể thao
1442 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lĩnh vực đất đai
1443 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
1444 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực đất đai
1445 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
1446 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp đối với Trường trung cấp Lĩnh vực Dạy nghề
1447 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực đất đai
1448 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1449 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1450 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp đối với Trường trung cấp Lĩnh vực Dạy nghề
1451 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1452 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực văn hóa, thể thao (XP)
1453 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1454 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1455 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1456 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1457 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1458 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1459 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1460 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1461 Thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
1462 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1463 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1464 Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1465 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi (XP)
1466 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực hộ tịch (XP)
1467 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi (XP)
1468 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực đất đai
1469 Thủ tục đăng ký và cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực đất đai
1470 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Lĩnh vực đất đai
1471 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Lĩnh vực đất đai
1472 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực đất đai
1473 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
1474 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Lĩnh vực đất đai
1475 Thủ tục Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực) Lĩnh vực xây dựng
1476 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực tôn giáo
1477 Thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1478 Thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở và bất động sản
1479 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực xây dựng
1480 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng
1481 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường Lĩnh vực văn hóa cơ sở
1482 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực đất đai
1483 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Lĩnh vực người có công (XP)
1484 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1485 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Lĩnh vực người có công (XP)
1486 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1487 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1488 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Lĩnh vực Người có công
1489 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lĩnh vực Người có công
1490 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1491 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1492 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1493 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp
1494 Tiếp công dân tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn
1495 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
1496 Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm Lĩnh vực An toàn thực phẩm
1497 Tiếp nhận báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1498 Tiếp nhận báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của đơn vị, doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1499 Tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
1500 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm