CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1501 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
1502 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh quản lý Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1503 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
1504 Tiếp nhận thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1505 Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
1506 Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (Bao gồm thuyên chuyển nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở và thuyên chuyển ngoài các đơn vị trực thuộc Sở) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1507 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1508 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1509 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1510 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
1511 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
1512 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
1513 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
1514 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1515 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1516 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1517 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1518 Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
1519 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1520 Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
1521 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
1522 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo (nhận chìm)
1523 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
1524 Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
1525 Trả lại tài sản Lĩnh vực bồi thường nhà nước
1526 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
1527 Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị (để làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm
1528 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1529 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
1530 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực người có công (XP)
1531 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1532 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
1533 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực người có công (XP)
1534 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1535 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1536 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP)
1537 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực liên thông (xã phường)
1538 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1539 Trở lại Quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực quốc tịch
1540 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Lĩnh vực công chứng
1541 Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ
1542 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
1543 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục (bao gồm tuyển ngạch giáo viên và ngạch nhân viên văn phòng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1544 Xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1545 Xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1546 Xác nhận chuyên gia LV đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
1547 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Lĩnh vực lâm nghiệp
1548 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng Lĩnh vực lâm nghiệp
1549 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực lâm nghiệp (XP)
1550 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Lĩnh vực lâm nghiệp (XP)
1551 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
1552 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
1553 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Lĩnh vực môi trường
1554 Xác nhận khen thưởng, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
1555 Xác nhận liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
1556 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng Quân đội, Công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực Người có công
1557 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng Quân đội, Công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực Người có công
1558 Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp Lĩnh vực Dạy nghề
1559 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Lĩnh vực lâm nghiệp
1560 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
1561 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Lĩnh vực thuỷ sản
1562 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Lĩnh vực thuỷ sản
1563 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản
1564 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Lĩnh vực An toàn thực phẩm
1565 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực Người có công
1566 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực đất đai
1567 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Lĩnh vực đường thủy nội địa
1568 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực bảo vệ môi trường
1569 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi trường
1570 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
1571 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực bảo vệ môi trường
1572 Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực môi trường
1573 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Lĩnh vực Di sản văn hóa
1574 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực bồi thường nhà nước
1575 Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ