Bảng xếp hạng đánh giá công chức
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8812/8812

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1216/1216

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 402/402

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1348/1348

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 313/313

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2145/2145

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1199/1199

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3569/3569

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 160/160

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1157/1157

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 527/527

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 175/175

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2409/2409

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2928/2928

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 509/509

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 308/308

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 375/375

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 147/147

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 202/202

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 854/854

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 424/424

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 8869/8870

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 10223/10225

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 7724/7724

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3707/3707

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 138/138

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 283/283

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 158/158

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 44/44

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 76/76

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 136/136

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 452/452

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 63/63

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 111/111

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 2858/2860

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 565/565

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá