Bảng xếp hạng đánh giá công chức
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6683/6683

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1214/1214

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 402/402

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 947/947

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 313/313

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1698/1698

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1008/1008

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 579/579

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3568/3568

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1149/1149

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 51/51

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 279/279

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 351/351

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1026/1026

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2409/2409

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2372/2372

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 509/509

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 375/375

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 146/146

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 162/162

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 845/845

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 2757/2757

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 3173/3173

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2393/2393

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 87/87

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 245/245

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 435/435

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 134/134

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 73/73

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 82/82

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 75/75

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 39/39

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá