Thông báo:
Kể từ ngày 04/01/2019, chuyển địa điểm TNHS và TKQ giải quyết TTHC của 16 Sở đến thực hiện tại trụ sở làm việc mới của Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Thứ 3, ngày 25 tháng 12 năm 2018
 
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN