Saut au contenu

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Ban QLDA công trình Nhà ĐH SX công ty Điện lực Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231800071

Xem chi tiết tập tin kèm theo

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung