Bảng xếp hạng đánh giá công chức
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5704/5704

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1214/1214

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 459/459

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 393/393

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 755/755

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 313/313

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1507/1507

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 941/941

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 579/579

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3372/3372

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 60/60

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 705/705

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 1747/1747

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 279/279

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 825/825

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 119/119

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2378/2378

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2209/2209

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 506/506

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 146/146

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 116/116

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 667/667

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1324/1324

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 60/60

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 43/43

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 382/382

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 67/67

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 45/45

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá