Bảng xếp hạng đánh giá công chức
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6063/6063

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1214/1214

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 472/472

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 402/402

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 810/810

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 313/313

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1607/1607

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 996/996

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 579/579

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3553/3553

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1137/1137

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 1804/1804

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 279/279

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 957/957

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 142/142

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2402/2402

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2299/2299

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 509/509

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 375/375

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 146/146

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 134/134

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 780/780

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 7889/7890

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 2729/2729

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 554/554

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1759/1759

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 71/71

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 120/120

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 434/434

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 56/56

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá