STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
191 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
192 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
193 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
194 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
195 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
196 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
197 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
198 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
199 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
200 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực khiếu nại tố cáo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi