STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
231 Thủ tục Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực) Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
232 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
233 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
234 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
235 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
236 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
237 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
238 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
239 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
240 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ