STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
251 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
252 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
253 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
254 Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
255 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
256 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
257 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
258 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
259 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
260 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải