Thông báo:
Từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 25/8/2020, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đầu vào của hộ gia đình, cá nhân thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trừ trường hợp nộp bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo văn bản thông báo của cơ quan nhà nước)
 
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN