CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
42 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
43 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
44 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng
45 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
46 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
47 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
48 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
49 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
50 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Dạy nghề
51 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
52 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực chứng thực
53 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tịch
54 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực chứng thực
55 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
56 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng Lĩnh vực Người có công
57 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực đường bộ
58 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực lâm nghiệp
59 Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
60 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh