Số/Kí hiệu 1326/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Quyết định UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày có hiệu lực 31/12/2021
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm