CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
2 Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
3 Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
4 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư
5 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
6 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
7 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
8 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
9 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
10 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
11 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng
12 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
13 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
14 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
15 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
16 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
17 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Lĩnh vực phát triển nông thôn
18 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
19 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
20 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ