STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
36 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
37 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ. LĨNH VỰC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ Sở Ngoại vụ
38 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
39 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
40 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội